Aktualności
17 Kwietnia 2012, 8:04
Animator Orlika Pan Paweł Grelik oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zaprasza młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w rozgrywkach Miejsko-Powiatowej Ligi Piłki Nożnej zespołów 6-osobowych na Orliku/sztuczna trawa/ w Sezonie 2011/2012. Zapisy do rozgrywek przyjmujemy w biurze na orliku przy Szkole Podstawowej Nr 1 u Pana Pawła Grelika w godz. 15.00-20.00 do dnia 6 Maja 2012 r. Drużyny należy zgłaszać na imiennych listach pobranych ze strony internetowej www.futsal.stones91.pl Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 Maja wpisowego w kwocie 200 zł. od drużyny w biurze Orlika jako opłata startowa. Drużyny mogą liczyć max 20 zawodników zgłoszonych na liście z podaniem nazwy zespołu oraz podpisu każdego zawodnika przy zawartym na liście oświadczeniu o stanie zdrowia. Pozostałe sprawy organizacyjne zostaną przedstawione wszystkim zainteresowanym startujących drużyn na stronie internetowej http://ligaorlikowa.stones.hostings.pl/ Drużyny , które nie spełnią opisanych wymogów nie będą brane pod uwagę w rozgrywkach. Przewidziany strat ligi nastąpi dnia 11-12 Maja 2012. i potrwa do 10 lipca. Szczegółowy terminarz rozgrywek będzie podawany na stronie http://ligaorlikowa.stones.hostings.pl/ Mecze będą rozgrywane na boisku Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie przy ul. 11- Listopada. Drużyny obowiązuje jednakowy strój sportowy oraz buty halówki lub turfy. Z a p r a s z a m y !!!!
19 Lipca 2011, 13:07
Uwaga!!! zawodnicy kibice i wszyscy zainteresowani naszą ligą. Organizatorzy informują, że podsumowanie oraz wręczenie nagród związku z Miejską Ligą Orlika w Parczewie odbędzie się 20 sierpnia w sobotę o godzinie 18:00 na sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie przy Al. Jana Pawła II 1. Serdecznie wszystkich na nie zapraszamy po oficjalnej części przewidziany gril i wspólne spotkanie. Zapraszamy!!!
19 Lipca 2011, 13:07
UWAGA !!! Zawodnicy, Kibice Miejskiej Ligi Orlika w Parczewie.W numerze Wspólnoty Parczewskiej z dnia 19 lipca można zobaczyć na zdjęciach wszystkie drużyny oraz uczestników naszej ligi. Zapraszamy!